glos-spoza-czasuKurs Cudów to Głos spoza czasu, który mówi wprost do Ciebie, prowadząc Cię do oświecenia Twojego umysłu. Posłuchaj...

Na tej stronie znajdziesz krótkie nagrania inspirowane lekcjami Kursu Cudów.

Ten dzień należy do Boga. Jest moim darem dla Niego (30.08.2015)

Tylko o zbawieniu można powiedzieć, że leczy (20.05.2015)

Święta chwila jako uwolnienie od czasu (1.01.2015 r.)

Jestem Synem Boga (21.12.2014 r.)

Cud, którym jesteś (13.12.2014 r.)

Prawdziwa modlitwa (5.12.2014 r.)

Tylko moje myśli mają na mnie wpływ (4.12.2014.)

Moja bezgrzeszność chroni mnie przed wszelką krzywdą (3.12.2014 r.)

Lekcja 331 Kursu Cudów i Święto Dziękczynienia (27.11.2014 r.)

Wszystko, co - jak sądzę - widzę, odzwierciedla myśli (21.11.2014 r.)

Przybyłem dla zbawienia świata (15.11.2014)

Nie ma śmierci. Syn Boga jest wolny (28.10.2014 r.)

Ten świat trwa tylko chwilę. (27.10.2014 r.)

Miłość jest drogą, którą podążam z wdzięcznością (22.10.2014 r.)

Nie jestem ciałem. Jestem wolny (18.10.2014 r.)

Postanawiam dziś zapomnieć przeszłość mojego brata (15.10.2014 r.)

Lekcje wolności (6.10.2014 r.)

Niech zamilknie we mnie wszelki głos poza Głosem Bożym. (12.09.2014 r.)

Nie potrzebuję niczego prócz prawdy (7.09.2014 r.)

Lekcja przebudzenia / Jest jedno życie i podzielam je z Bogiem (1.09.2014 r.)

Dziś nadeszło zbawienie, bo oddałem ten dzień Bogu (30.08.2014 r.)

Lęk nie jest usprawiedliwiony w żadnej formie (28.08.2014 r.)

Rządzę moim umysłem, którym tylko ja mam rządzić. (24.08.2014 r.)

Puszczenie odrębnej tożsamości (20.08.2014 r.)


Lekcja zbawienia (19.08.2014 r.)

Oto szukam i znajduję pokój Boży. (18.08.2014 r.)

Jestem Miłością, która mnie stworzyła. (17.08.2014 r.)

Bóg mnie nie potępił. I ja nie potępiam siebie. (16.08.2014 r.)

Lekcja bezbronności i pokoju. (15.082014)

Oto moja święta chwila wyzwolenia. (15.08.2014 r.)

Bóg jest moim Ojcem, a Jego Syn Go kocha. Mój dom czeka na mnie. Pragnę doń pospieszyć. (13.08.2014 r.)

Bóg jest moim Ojcem i kocha On Swego Syna. (12.08.2014 r.)

Bóg jest ze mną. Żyję i poruszam się w Nim. Bóg jest moim życiem. Nie mam innego. (10.08.2014 r.)

Pokój mojemu umysłowi. Niech ucichną wszystkie moje myśli. (9.08.2014 r)Cytat tygodnia

Nie wykluczaj jednak nikogo ze swej miłości, bo będziesz krył ciemne miejsce w swoim umyśle, w którym nie przyjmujesz Ducha Świętego. (Kurs Cudów, 13.III.9)